"Het is zo gewoon geworden allemaal"

"We houden echt van elkaar, maar ik erger me steeds vaker"

"Ik mis de intimiteit die we vroeger hadden"

"Als we ruzie krijgen, gaat het altijd op dezelfde manier"

Alles is liefde!

De kern van onze liefdesrelatie wordt gevormd door de mate van veiligheid en verbondenheid die we bij elkaar ervaren.

Voor wie

Het Houd me vast programma - de Alles is liefde cursus - is bedoeld voor stellen die hun goede relatie willen verdiepen, hun uitgedoofde relatie nieuw leven willen inblazen of hun relatie die verkeerd dreigt te gaan willen redden.

Wat

EFT staat voor: Emotionally Focused Therapy. EFT gaat ervan uit dat we in onze relatie boven alles behoefte hebben aan emotionele verbondenheid en dat we ons veilig willen voelen bij onze partner.

Zolang we verliefd zijn, voelen we ons doorgaans volop gezien en geliefd door onze partners. Als we echter in volgende fases van onze relatie komen, kan het gemakkelijk gebeuren dat we dit niet meer zo ervaren. Onder invloed van ervaringen en gebeurtenissen in ons leven, kan iedere relatie onder druk komen te staan. We worden dan in ons gevoelsleven vaak teruggeworpen op ervaringen van vroeger en voelen ons teleurgesteld in onze partner. Dit leidt tot negatieve reacties over en weer.

We maken elkaar bijvoorbeeld verwijten. Onze partner kan hierop teleurgesteld reageren door zich terug te trekken of reageren met irritatie of boosheid. Dit patroon is het gevolg van verlies van verbinding, maar is op zijn beurt ook weer de oorzaak van gebrek van verbinding. Als je samen in zo'n patroon terecht komt, holt dit het vertrouwen in elkaar uit, je gaat je steeds kwetsbaarder en geïsoleerder voelen. Je verlangt naar verbondenheid, maar voelt de verwijdering groeien. Doorgaans gebeurt iets soortgelijks ook bij je partner, maar ziet het er bij hem of haar anders uit. Daardoor herken je het zo moeilijk bij de ander.

EFT noemt zulke patronen duivelse dialogen. Dit gedrag komt voort uit onze basale hechtingsbehoeften en hechtingsangsten. EFT helpt partners om deze duivelse dialogen onder controle te krijgen en om hun basale behoeften en angsten duidelijk over te brengen, op een manier die hun partner stimuleert om te reageren met liefde en medeleven. Als dit lukt, leidt dit tot nieuwe emotionele ervaringen van stabiele verbondenheid. Het gevoel dat de ander Toegankelijk, Ontvankelijk en Betrokken (T.O.B.) kan en wil zijn, zal het karakter van de liefdesrelatie positief veranderen. Vervolgens kunnen de partners T.O.B.-gesprekken voeren, die een positief antwoord geven op de kernvraag: Ben je er voor mij? Als je je weer op die manier voor elkaar kunt openstellen, dan groeit het zo belangrijke gevoel dat je partner een veilige haven voor je is. Deze vorm van verbondenheid stimuleert de groei en de veerkracht van beide partners.

EFT wordt over de hele wereld onderwezen en in de praktijk toegepast op cliënten met diverse culturele achtergronden en van verschillende opleidingsniveaus.

Hoe

Deelnemers leren: Er wordt gebruik gemaakt van videofragmenten, oefeningen en opdrachten.
U gaat samen met uw partner aan de slag.

Wanneer

Iedere laatste vrijdag van de maand bij voldoende deelname.
Andere mogelijkheden zijn bespreekbaar.

Kosten

De kosten bedragen 495 euro per stel. Dit is inclusief koffie en thee, een lunch op vrijdag en het boek Houd me vast van Sue Johnson.

Door wie

De training wordt gegeven door Marjo Adan en Jeanet van Ramshorst, beiden EFT therapeut.

Waar

In Eindhoven of Houten, op een nog nader te bepalen locatie.

Aanmelden

Aanmelden kan telefonisch: 06-25063080 (Marjo Adan) of per e-mail: info@pipma.nl.
Voor vragen kunt u natuurlijk bellen of e-mailen