Aanmelden

Je kunt je telefonisch aanmelden of via een email naar info@pipma.nl.
Ik zal dan zo spoedig mogelijk contact met je opnemen.

Protocol COVID-19 van Praktijk voor Integratieve Psychotherapie Marjo Adan

COVID-19 is een besmettelijke en in sommige gevallen dodelijke ziekte die de komende tijd nog onder ons zal zijn. Het is daarom belangrijk dat we de kans op besmetting met en de verspreiding van het corona-virus tot een minimum beperken.

De meeste cliënten hebben een sterke voorkeur voor face-to-face sessies. Ook zijn sommige werkvormen alleen te doen bij fysieke aanwezigheid. Face-to-face sessies kunnen alleen plaatsvinden als zowel ik (als therapeut) als jij als cliënt (èn jouw huisgenoten) geen griepachtige symptomen hebben die kunnen wijzen op COVID- 19, in het bijzonder:

Wij zijn beiden verantwoordelijk voor het tijdig kenbaar maken van deze klachten vóór de praktijk wordt bezocht. De afspraak kan dan naar wens worden verzet of omgezet naar een online sessie, wat ik inmiddels als een goed alternatief ervaar. Heb je een afspraak maar ervaar je dergelijke klachten, dan wil ik dat je dat, desnoods last-minute, kenbaar maakt. Liever heb ik natuurlijk dat je dat tijdig doet, maar ''better safe than sorry''. De gebruikelijke afzeg-clausule geldt dan niet.

Heb jij of één van je huisgenoten geen last van bovenstaande, maar wel van:

Dan wil ik ook dat je daar vooraf melding van maakt. Samen bespreken we dan of dit een ontmoeting in de weg staat. Tijdens het bezoek aan de praktijk gelden de volgende omgangsregels:

Preventieve maatregelen

Voor en na je bezoek ontsmet ik het toilet, de deurbel, deurklinkers en trapleuningen en was ik mijn handen (wat ik jou ook aanraad). Ook zorg ik voor voldoende ventilatie van de sessieruimte. En:

Voel je vrij de desinfectievloeistof te gebruiken die op het tafeltje bij de voordeur staat.

Communicatie over het protocol

Voor een goede werking van het protocol is het van belang dat je als clie╠łnt tijdig en goed op de hoogte bent van wat je kunt verwachten en wat je zelf kunt bijdragen. Daarom:

Dit beleid is gebaseerd op de richtlijnen van de RIVM, alsmede de Leidraad infectiepreventie Covid-19, opgesteld door de koepels van beroepsverenigingen in de complementaire en alternatieve zorg, waaronder de RBCZ, waarbij mijn praktijk is aangesloten. Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat je besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak accepteer je dit risico.